O kole

Zarząd /kadencja 2017-2020/

Mariusz Bernatowicz – Prezes
Piotr Bieńkowski – Wiceprezes
Lech Ślusarz – Skarbnik
Tomasz Kowalski – Gospodarz
Sławomir Chełstowski – Sekretarz
Stanisław Dudziec – Członek
Dariusz Lelujka – Członek
Zbigniew Dziekoński – Członek
Andrzej Mysiorski – Członek

.

Komisja Rewizyjna
Edward Dąbrowski – Przewodniczący
Mariusz Jastrzębski – Członek
Ryszard Sieszputowski – Członek

Sąd Koleżeński
Jan Dąbrowski – Przewodniczący
Artur Bernatowicz – Zastępca P-cego
Kazimierz Jacek – Członek
Piotr Sienicki – Członek
Bogdan Kielak – Członek

Rzecznik Dyscyplinarny – Dariusz Lelujka


Historia

Nauczyciele wędkarze z Ostrołęki podjęli inicjatywę utworzenia Koła Wędkarskiego.
W dniu  06 lutego 1980 roku w Kuratorium Oświaty i Wychowania odbyło się zebranie organizacyjne. Postanowiono powołać koło wędkarskie przy Radzie Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrołęce. W głosowaniu jawnym wybrano:

Zarząd Koła :
Aleksander Zaczkowski – prezes
Ryszard  Załuska  – I wiceprezes
Wacław  Zyśk – II wiceprezes
Czesław  Patyra – sekretarz
Stefan Bobowski – skarbnik
Janusz  Daniłowicz  – gospodarz koła

Komisja Rewizyjna Koła:
Andrzej  Muszyński – przewodniczący
Zygmunt  Gałązka – sekretarz
Benedykt  Bednarski – członek

Sąd Organizacyjny Koła:
Antoni Gałązka – przewodniczący
Tadeusz  Kozikowski – sekretarz
Kazimierz Mierzejewski – członek.

Koło w dniu utworzenia liczyło 46 członków. W dniu 13 marca 1980 roku Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Ostrołęce uchwałą Nr 2/80 zatwierdziło utworzenie Koła, przyznając jednocześnie dotację w kwocie 2000,00 złotych na początkowy rozwój działalności. W ciągu  kilku następnych dni przybyło 14 nowych członków.
Koło w tym czasie skupia się  na pracy z młodzieżą w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W latach1989 – 1995 organizuje Wojewódzkie Zawody Wędkarskie dla nauczycieli oraz pracowników oświaty i wychowania. Członkowie koła startują w zawodach towarzyskich, okręgowych i krajowych.W III Ogólnopolskich Zawodach Wędkarskich ZNP w Braniewie /26-27.09.1987/ startowało 155 zawodników z całego kraju, w klasyfikacji indywidualnej Zygmunt Maciejewski zajął 7 , Antoni Gałązka 14 miejsce, Wacław Zyśk wygrał klasyfikację „najdłuższa ryba zawodów”. Koło aktywnie włącza się do prac na rzecz okręgu ostrołęckiego. Członkowie koła są wybierani do zarządu i prezydium Okręgu.
W roku 1998  rodzi się pomysł aby nadać kołu nazwę. Pomysłodawcy Stanisław Dudziec i Lech Ślusarz otrzymują szereg różnych pomysłów na nazwę koła. Przewrotna, zdrobniona nazwa  KIEŁBIK zaproponowana przez Wacława Zyśka  znajduje aprobatę. Dnia 7 marca 1999 roku na zebraniu sprawozdawczym Koła prezes Stanisław Dudziec  zgłasza propozycję-wniosek nadania Kołu nazwę „KIEŁBIK”. Zebrani postanowili, że od tego dnia Koło PZW przy ZNP przyjmuje oficjalną nazwę Koło PZW „KIEŁBIK” w Ostrołęce. Stan liczbowy koła wynosił 367 członków.

Prezesi Zarządu Koła:

06.02.1980 – 12.01.1987 – Aleksander Zaczkowski
12.01.1987 – 04.03.1993 –  Wacław  Zyśk
04.03.1993 –  26.01.1995 –  Zygmunt  Maciejewski
26.01.1995 –  06.02.1998 –  Kazimierz  Mierzejewski
06.02.1998 –  22.08.2001 –  Stanisław Dudziec
22.08.2001 – 09.03.2003  – p.o. Waldemar Zajkowski
09.03.2003 – 31.12.2014  – Waldemar  Zajkowski.

01.01.2015 – 01.02.2015 –  p.o. Mariusz Bernatowicz

01-02.2015 – Mariusz Bernatowicz